Politiken skriver i en artikel om en ny type granater, indkøbt af Forsvaret, der afsender en sky af metalpile mod fjenden. Dette våben bliver kraftigt kritiseret af Amnesty International, hvis formand Lars Normann Jørgensen udtaler, at “Vi er bekymrede over den type våben. Det er et upræcist våben, der rammer vilkårligt og dermed risikerer at dræbe civile“.

Men i en anden artikel i Politiken kan man læse, at FN anslår, at et amerikansk luftangreb i sidste uge dræbte 90 civile. Der bliver altså allerede anvendt våben, der dræber vilkårligt. Så hvorfor er det, at lige præcis pilegranaten bliver fremhævet som noget særligt afskyeligt? Der er jo ikke nogen, der mener, at et våben som luftangreb skal afskaffes, fordi de dræber tilfældige civile; kvinder og børn.

Jeg tror, at lige præcis pilegranaten bliver fremhævet, fordi den er i stand til at symbolisere noget andet. Det er ikke granaten i sig selv, der er problemet, og heller ikke de Taleban-krigere, der måtte blive gennemboret af metalpilene et fjernt sted i Afghanistans majsmarker. Problemet er hele krigen i sig selv. Kritikken af pilegranaten er ikke blot en kritik af et tilfældigt våben, som bliver anvendt i en krig, som tilfældigvis foregår i Afghanistan. Nej, kritikken er en kritik af lige netop den krig, der foregår i Afghanistan, men det er der bare ikke nogen der tør sige, for det er blevet tabu.

Så frem for en åbenlys kritik af krigen i Afghanistan bliver vi præsenteret for en mere subtil kritik i form af modstanden mod pilegranaterne. Og det kan for så vidt være en meget god strategi, fordi pilegranaterne er i stand til at fremhæve alt, hvad der er afskyeligt i krig: Paranoid nærkamp og lemlæstede menneskekroppe; metal gennem kød, knogler og indvolde. Pilegranaterne aktiverer simpelthen nogle grimme og uæstetiske associationer, og derfor gør de også krigen grim.

Så for at besvare spørgsmålet i overskriften: Problemet er, at pilegranater fremhæver alt det grimme ved krig, og tvinger os til at overveje, om den opgave, vi har sat danske soldater til i Afghanistan, grundlæggende er en god idé. Det tør man bare ikke sige højt.

Reklamer