I Juli 2009 indleverede jeg mit speciale Det Radikale Net, og nu deler jeg det – hvis nogen skulle være interesserede. Tryk her.

Specialet handler om, hvordan det digitale netværk Radikale.net blev til som del af en intern kamp i Det Radikale Venstre om at definere fremtidens parti. På denne vis udforskes sammenhængen mellem et politisk kommunikationsredskab og det parti, som det er redskab for.

Det konkluderes, at Radikale.net langt fra har været neutralt, men at det tværtimod har indgået i et forsøg på at gøre op med det traditionelle medlemsparti. Det ser dog ikke ud til, at opgøret er lykkedes, og i stedet peges der i retning af, at værdikampen fortsætter. Radikale.net’s tilblivelse og succes har i denne forstand været betinget af en villighed i centrale dele af partiet til at indgå i værdimæssige opgør, og det antages derfor, at den videre anvendelse af digitale medier i partiet vil være underlagt samme betingelse. Spørgsmålet er videre, om ikke lignende betingelser for anvendelse af digitale medier er gældende i andre partier.

Analysen bygger primært på centrale begreber fra diskursteorien, som den er formuleret af Ernesto Laclau. De empiriske kilder er interview (med Margrethe Vestager, Morten Østergaard, Søren Bald, David Aurvig, Anna Ebbesen og Jesper Gronenberg), interne dokumenter og indhold fra Radikale.net.

Specialet afsluttede min uddannelse i Politisk Kommunikation & Ledelse fra CBS.

NB. Hvis du selv skal skrive en opgave, som på en eller anden måde vedrører Radikale.net, deler jeg gerne materiale. Interview og dokumenter deler jeg dog kun efter samtykke fra Christiansborg eller andre relevante parter.